Competentie gericht coachen in het onderwijs

Het middelbaarberoeps onderwijs en de Hogescholen ontwikkelen nieuw, competentiegericht en vraaggestuurd onderwijs. Deze nieuwe inzichten omtrent leren hebben er toe bijgedragen dat er een omslag van onderwijzen naar leren is ontstaan. Dit vraagt om een andere manier van denken en doen van docenten. In plaats van het overbrengen van kennis zijn de acties van de docenten met name gericht op het coachen van specifiek genoemde competenties en de te behalen resultaten.

Tijdens de training krijgen deelnemers de nodige inzichten en vaardigheden aangereikt om competentie gericht coachen in de eigen praktijk toe te passen. Het accent ligt daarbij op de individuele begeleidingsstijl en de persoonlijke aandachtspunten voor elke deelnemer.
Korte inleidingen worden afgewisseld met diverse opdrachten en praktijksimulaties. Dit met als doel de deelnemers in staat te stellen te verkennen waar hun persoonlijk accenten verschoven kunnen worden, welke mogelijke valkuilen in de communicatie met studenten te signaleren zijn, en hoe deze voorkomen kunnen worden.

<< terug naar wat we doen