Management development

Hoe draagt u als MT de missie en organisatiedoelstellingen uit naar ‘de werkvloer’?

Dit leiderschapsprogramma is gericht op het halen van teamresultaten die logisch voortvloeien uit een verhoogd (team)bewustzijn.
De training is gebaseerd op de volgende 5 kernelementen binnen organisaties:

  • Taakopdracht: de te bereiken doelen en de strategieën en tactieken om deze doelen te realiseren.
  • Structuur: de verdeling van taken/werkzaamheden en verantwoordelijkheden en de daarbij aansluitende bevoegdheden.
  • Klimaat: de manier waarop de mensen met elkaar omgaan.
  • Systemen: procedures, processen, werkinstructies en voorzieningen die nodig zijn voor een goede bedrijfsvoering.
  • Communicatie en besluitvorming: de techniek van het overbrengen van informatie en van het begrijpen van hetgeen een ander aan informatie wenst over te brengen.

Met behulp van een inventarisatie ontwikkelen we een concreet team- en individueel veranderingsproces op maat.
Daarbij wordt onder andere gewerkt met de kernkwaliteiten, management rollen en teamfeedback.

<< terug naar wat we doen

watwedoen/leidinggeven1