Referenties

Kies een categorie om de referenties in te zien

- Industrie
- Onderwijs
- Zakelijke dienstverlening

Industrie

“Waar andere coaches / trainers soms sturen op hun eigen waarden en normen sluit Gert, zonder vooroordelen, aan bij de normen en waarden van anderen en sluit hierdoor aan bij de belevingswereld van de medewerker / leidinggevende die hij coacht of traint. Ook gebruikt hij de kracht van de positieve feedback. Hierdoor groeien mensen en bewegen zij mee in de weg naar verandering van gedrag. Daarnaast let hij op alle aspecten en vormen van communicatie, waardoor niet alleen de kracht van het woord telt. Hij heeft zijn eigen stijl die hij kan variëren, waarbij hij uitblinkt als verhalenverteller en symbolen gebruikt om mensen na te laten denken over hun eigen stijl en gedrag. Zijn stijl is niet perse confronterend, maar neemt mensen mee en stemt tot nadenken over jezelf.”

Nico Vermeulen
Director Human Resources Netherlands Vopak Rotterdam


“Need to change your silo thinking, not so self reflective and operational minded Management Team into a group of Business Leaders? Call Gert.”

Gerard van Jaarsveld
Human Resources Manager Luvata Holding BV Zutphen


“Gert Leeftink heeft aan supervisors van Ameron BV. een cursus van dertig dagen verzorgd over coachend leidinggeven. Ik heb de omgang met Gert als zeer prettig en leerzaam ervaren. Vooral de psychologische kennis van Gert waarmee hij zomaar voorbeelden van de werkvloer kon verduidelijken was zeer boeiend. Ik ben door deze cursus beter gaan coachen en meer gaan delegeren.”

Andreo Lamandassa
Supervisor logistiek Ameron BV Geldermalsen


“In meerdere situaties waarbij ik met Gert gewerkt heb aan de ontwikkeling van verschillende Management Teams, heb ik hem leren kennen als een vakkundig persoon die in staat is een spiegel voor te houden. Door managers te confronteren met het effect van hun handelen en vervolgens zelfstandig te laten verbeteren is met succes een slagvaardig opererend Management Team ontstaan.”

Theo Mimpen
Managing director Alcoa Nederland BV Drunen
Managing director Luvata Holding BV Zutphen


“Gert is een trainer - coach die zich bijzonder snel kan inleven in de persoon en/of personen die hij gaat begeleiden. Hij is in staat de mens vooral naar zichzelf te laten kijken waardoor men veelal vanuit eigen motieven in staat is veranderingstrajecten in te gaan zonder dat dit ten koste gaat van de eigen persoonlijkheid. Hij leert je dat je vooral jezelf moet blijven en het accepteren van de eigen zwaktes juist er voor kan zorgen dat je die zwaktes kunt ombuigen waardoor je in staat bent krachtiger en gericht de hectiek van alle dag aan te gaan. De wijze waarop Gert je dit laat inzien is nooit dwingend, wel confronterend waarbij hij je volop de ruimte geeft te ventileren. Een bijzonder prettig mens en een zeer goede trainer - coach.”

John Tang
Manager Sapa profiles Harderwijk

Onderwijs

“Met Gert heb ik samen gewerkt in een aantal sessies waarin we met al onze medewerkers spraken over onze corporate identity, onze kernwaarden, de praktische uitwerkingen daarvan en de dieperliggende levensbeschouwelijke achtergronden. Gert leidde de bijeenkomsten op een nieuwsgierigmakende manier met een uitstekend oog en oor voor ieders mening. Hij was tevens in staat om de doelen te realiseren, mensen in de lijn van het programma te betrekken en te houden en schroomde niet om corrigerend op te treden. Hij deed dit niet alleen via een goede procesbegeleiding, maar -wat mij zeer aanspreekt- via inhoudelijke kennis van zaken en een grote betrokkenheid.”

Eddy Alkema
Directeur School of Education Christelijke Hogeschool Windesheim Zwolle


“Gert Leeftink traint alle major- en minorteams van de Hogeschool IPABO Amsterdam-Alkmaar bij de overgang naar competentiegericht opleiden. Het gaat in die training vooral om bewustwording van de eigen coachingsvaardigheden en de valkuilen die dat met zich meebrengt. Gert gebruikt daarbij acteurs om dit bewustwordingsproces te starten en te oefenen met andere coachingsvaardigheden en -stijlen.

De kracht van Gert is zijn enorme vermogen om flexibel in te spelen op de verschillen in teams en op de grote diversiteit van alle leden (in kennis en kunde). Daardoor kunnen ieders behoefte en leervragen aan bod komen. Hieruit blijkt zijn brede ervaring in trainingen en aan opleidingen.

Bovendien is Gert in staat deelnemers op een persoonlijk dieper niveau te laten kijken en reflecteren dan het zichtbare gedragsniveau. Hij kan tot de kern van deelnemers doordringen waardoor structurele gedragsveranderingen mogelijk worden. Dit doet Gert door de deelnemers zorgend te confronteren met hun begeleidingsstijl en -vaardigheden.”

Britta de Jong
Manager Ipabo Amsterdam / Alkmaar


“Een trainer zoek je niet alleen op vakinhoud; er moet een chemie ontstaan waarbij deze vakinhoud ontstaat en leeft.
Gert Leeftink is zo'n trainer, die in staat is om groepen te inspireren en enthousiasmeren door dicht bij de werkelijkheid van de dagelijkse praktijk te staan. Niet het programma klakkeloos afwerken, maar luisteren naar de wens en de ondertoon van de verschillende collega's zorgden ervoor dat de dagen met Gert omvlogen. Een aanrader om met teams hun weg in te slaan en een verbinding te maken tussen theorie en werkelijkheid. Verbindingen maken werkt!”

Drs. Raymond Welsh
Manager opleidingen economie ROC-ASA Utrecht


“Gert was begeleider van de retraites "staevenstil" van de Christelijke Hogeschool Nederland. Zijn stijl van begeleiden is integer, openend, creatief en inspirerend.”

Drs. Dominicus T.T. Kamsma
Directeur Educational Support Office Stenden hogeschool Leeuwarden


“Gert kan een groep uitstekend aanvoelen en kan alle groepsleden op zijn of haar niveau boeien en betrekken. Hij weet hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en komt snel tot de kern van de zaak. Met veel plezier kijk ik terug op een zeer nuttige en verhelderende cursus voor beginnend leidinggevenden.”

Erwin Geldorp
Raadsgriffier Gemeente Woerden

Zakelijke dienstverlening

“Ik vind Gert Leeftink een zeer goede trainer, omdat hij:

  • zeer kundig is en rust uitstraalt;
  • mensen geheel in hun waarde laat en een ieder met respect behandelt;
  • objectief is en neutraliteit uitstraalt;
  • mensen niet naar de mond praat, maar ze durft te wijzen op hun verbeterpunten;
  • to the point is en zich niet laat afleiden van de uitgezette hoofdlijnen. Zodra de discussie dreigt te verzanden op detailniveau, grijpt Gert tijdig in om weer naar de hoofdlijnen terug te keren.
  • een trainer is die doorpakt / doorvraagt tot de kern van het probleem, om daarna gezamenlijk met partijen tot een oplossing te komen.”

Drs. Kor Paap
Belastingfiscalist en Vennoot Seres accountants en belastinadviseurs Wageningen


“Gert Leeftink is een bijzondere coach /trainer. Zij kracht zit vooral in zijn persoonlijke benadering. Hij is sterk in het coachen op veranderprocessen. Gert leeft zich zich heel erg goed in de situatie en vooral ook in de individuele deelnemers, zonder het groepsresultaat uit het oog te verliezen. Hij weet veranderingen bij personen te realiseren vanuit diepere motieven. Goede interactie en sterke feedback zijn zijn krachten. De gecoachte wordt uitgedaagd/gestimuleerd om gewenste veranderingen vanuit zijn eigen ik te weeg te brengen en te borgen. Vanwege de enorme mensenkennis van Gert en zijn bijzondere manier van werken, zijn coachingssessies van Gert zeer leerzaam en succesvol.”

Ing. Vic Boeren
manager DLV Rundvee advies Uden


“Met Gert heb ik samengewerkt voor de Baak Managementcentrum VNO-NCW. Gert werd door mij ingezet als trainer van interne (management)programma’s en externe programma’s voor NS, Telfort, Heerema en Defensie. Dat was zeer aangenaam vanwege zijn kundigheid en professionaliteit. Hij is een enthousiast, inspirerend en betrouwbaar professional.”

Kees Izelaar
manager public companies De Baak


“Gert is een bijzondere trainer waarbij maatwerk de standaard is ! Zijn energie en professionaliteit bij en in het groepsproces is groot; hij weet mensen te boeien en te binden waardoor de onderlinge collegiale (samenwerkingsver-)banden verder worden versterkt. Kortom: meerwaarde voor de groep en de opdrachtgever.”

Frank Damen
Commissaris POSG Hedel


“Gert Leeftink werkt sinds 2001 voor de Bestuursacademie Nederland en verzorgt daar (onder andere) de training Functioneel leidinggeven. Gert is een aangenaam persoon om mee te werken en hij weet prima om te gaan met de diversiteit onder de cursisten van de Bestuursacademie. Gert zorgt binnen de hoofdlijnen van de Bestuursacademie Nederland voor een programma op maat, waarbij elke cursist de mogelijkheid krijgt om leerdoelen te behalen. Dit leidt tot positieve evaluaties en een prima samenwerking!”

Drs. Robert-Jan Ritsema
Manager Bestuursacademie Nederland Maarssen

referenties