Resultaat

We werken met de volgende conceptuele uitgangspunten:

  • Vanuit het zelfbeeld werken we naar zelfinzicht dat leidt tot verhoogde persoonlijk effectiviteit
  • Vanuit teamanalyse werken we aan kwalitatieve feedback en teamafspraken wat leidt tot verbeterde samenwerking.
  • De combinatie van verhoogde persoonlijke effectiviteit en teamsamenwerking leidt tot verbetering van resultaten

Bij zowel zelfbeeld, beeld van een ander als de interpretatie van de werking van een team neemt de erkenning van en begrip voor subjectiviteit een belangrijke plaats in. Subjectiviteit: Ieder ziet en ervaart persoonlijk. Objectiviteit bestaat niet.

Klik maar eens op de volgende plaatjes:

Is dit  een ‘simpele’ tekening of beweegt er echt iets? Staan die lijnen nou zo scheef? Kijk naar de punt in het midden en beweeg dan je hoofd van en naar het scherm... Een ‘oude’ bekende: Wat ziet u? Een oude of jonge vrouw...

Wat u daaraan heeft

Creëren van effectiviteit door middel van erkennen van subjectiviteit

Dat is de basis voor ons werk. Daarbij blijft maatwerk standaard! Elke organisatie heeft zijn eigen specifieke (eigen)aardigheden.

Bij elke training gebruikt Gert Leeftink een op de situatie afgestemde combinatie van theorie en praktijk. Qua theorie werkt hij vanuit Transactionele analyse, Neuro-Linguistisch programmeren, Gestallt, systeemleer en psychoanalyse.

Dat wordt vertaald naar de praktijk van alledag. Bestaat een team uit mensen van verschillende nationaliteiten en culturen, dan zet Gert Leeftink bijvoorbeeld acteurs (met de betreffende nationaliteit) in om het geleerde ook in praktijk te brengen.

Naast toegenomen persoonlijke effectiviteit en betere teamsamenwerking creƫert de aanpak verhoogde motivatie en het nemen van persoonlijk verantwoordelijkheid.