Retraite inspiratie en bezieling

Deze training is bijzonder. In een tijd waarin het belang van de ‘taakopdracht’ steeds meer de boventoon gaat voeren, gaat deze training veel meer in op het aspect ‘relatie’ (zie ook visie). Immers, veel mensen ontlenen hun motivatie niet alleen aan hun taak maar willen zich ook kunnen identificeren met de doelen, waarden en uitgangspunten van de organisatie.

Retraite rond inspiratie en bezieling

Samenwerken met mensen in deze tijd vraagt van individuele teamleden het uiterste. Het gaat er om wie je bent en wat je uitstraalt.
Tijdens deze tweedaagse training worden deelnemers uitgedaagd de eigen bezieling en waarden, in balans te brengen met de doelen die de organisatie aan hen stelt.

Deze training is bedoeld voor medewerkers die geïnspireerd willen werken en zichzelf als instrument van voortgang en verandering wensen te ontwikkelen.

<< terug naar wat we doen

watwedoen/retraite1