Visie

Het uitgangspunt van al ons werk:

Dialoog en interactie

De filosoof Martin Buber gebruikte deze termen om een uitwisseling tussen mensen te beschrijven, waarin men zich werkelijk op elkaar richt als mens, en niet als een object in een sociale functie.

En daar draait het om bij het verhogen van effectiviteit. Op relatieniveau helpen we mensen op een positieve en constructieve manier contact te maken, terwijl op inhoudsniveau gestuurd wordt op taak en resultaat.

Binnen sommige organisaties ligt de nadruk (te) veel op ‘output’, bij andere juist (te) sterk op ‘relatie’.
Gert Leeftink helpt u bij het vinden van een evenwichtige balans.
Dat is goed voor mensen en goed voor resultaat.